Nya åtgärder för minskad smittspridning

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Enligt Folhälsomyndigheten och regeringen ökar smittspridningen i Sverige, från en låg nivå. För att förhindra att smittan ökar ytterligare sätts nya rekommendationer in från den 8 december. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla:

  • Att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • Om det är möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik. Alternativt använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Arbetsgivare uppmanas att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Avstå från större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

De som ansvarar för kollektivtrafik rekommenderas att fortsatt hålla en full turtäthet.

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
  • Använda alternativa lösningar till köer exempelvis nummerlappssystem.

Regeringen har också beslutat om ekonomiska stödåtgärder.

Mer information om de nya rekommendationerna finns på myndigheternas webbplatser:

Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringens webbplats

Krisinformation.se

Sedan tidigare gäller:

Åtgärder mot covid-19

  Sidan skapades: