Nya gång- och cykelbanor på Tvetgatan och Utmarksvägen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu är två nya kombinerade gång- och cykelbanor klara i Kungälv. Den ena går längs en del av Tvetgatan och den andra längs med Utmarksvägens södra del. 

Tvetgatan har fått cirka 480 meter ny gång- och cykelbana som binder samman de befintliga gång- och cykelbanorna i området.

Utmarksvägens nya gång- och cykelbana går mellan Kastellegårdsgatan och gång- och cykelbron Ytterbystigen vilket gör det möjligt för fler att cykla och gå säkert till och från resecentrum.

I Kungälv arbetar vi för att det ska vara lätt att ta sig fram till fots och med cykel. Därför satsar kommunen mycket på att bygga ut cykelvägnätet och förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Bild på Tvetgatans nya gång- och cykelbana.

Bild på Utmarksvägens nya gång- och cykelbana.

  Sidan skapades: