Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun har beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor. Riktlinjerna innehåller två större förändringar som du kan läsa om här.

När Kungälvs kommun beslutar om skolskjuts är det skollagen och den tolkning som har utvecklats i förvaltningsdomstolar som ligger till grund för besluten.

Elever som väljer en annan skola

En av förändringarna handlar om elever som väljer en annan skola än den skola som kommunen hade placerat eleven i. Då kvarstår inte rätten till skolskjuts, utan skolskjuts beviljas bara om det inte innebär en merkostnad eller organisatorisk svårighet för kommunen. Den bedömningen gör kommunen utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft om eleven valt att gå i den skola som kommunen hade placerat eleven i. Det gäller både om eleven valt en annan kommunal skola i eller utanför Kungälvs kommun eller fristående skola i Kungälvs kommun.

Sex kilometer mellan hem och skola för gymnasieelever

En annan förändring gäller för gymnasieelever. De har rätt till resebidrag om de har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan. För de flesta ges resebidraget i form av ett busskort.

Om skolskjuts i korthet

Skolelever kan få skolskjuts om de har lång väg till skolan eller om det är svåra trafikförhållandens längs med skolvägen.  Har eleven en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för eleven att ta sig till skolan på egen hand kan också skolskjuts erbjudas. För färdvägens längd gäller:

  • 2 kilometer för elev i förskoleklass till årskurs 3
  • 3 kilometer för elev i årskurserna 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurserna 7-9

Skolskjuts sker till största delen med upphandlad linjetrafik som också är öppen för allmänheten att åka med. 

Här kan du läsa riktlinjerna för skolskjuts och elevresor i sin helhet

Busskort och skolskjuts i Kungälvs kommun

  Sidan skapades: