Nytt nätverk gör det drogförebyggande arbetet effektivt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Fler behöver bli medvetna om de drogrelaterade problem som finns i kommunen, vilka effekter droger har, hur tillgängliga de är och vilken hjälp det finns att få. Därför har ett nätverk bildats som arbetar med drogförebyggande insatser på bred front.

Det drogförebyggande arbetet är inget nytt, det har funnits länge inom olika verksamheter. Nytt är att man nu arbetar i ett nätverk som går över flera sektorer bestående av verksamheterna folkhälsa, säkerhet, skola, polis och TUM – trygga ungdomsmiljöer med flera.

- Vi märker ett behov av att samverka i dessa frågor, säger Michael Wallin som är säkerhetssamordnare i kommunen. Vi behöver jobba systematiskt så att inget faller mellan stolarna. Vi har tagit fram gemensamma beskrivningar av rutiner och har skapat ett årshjul med aktiviteter som hör ihop med det drogförebyggande arbetet.

Det pågår även drogförebyggande arbete i andra grupperingar, exempelvis är detta en del av det gemensamma medborgarlöfte som kommunen och polisen tecknat. Du kan läsa mer om detta här. Dessutom har vi kontakt med flera av samhällskontraktets aktörer som hjälper till att sprida information.

Föräldrar är viktiga

Föräldrarna har den viktigaste rollen i det drogförebyggande arbetet. Det kommer därför ske riktade informationsutskick till dem samt inbjudan till föräldramöten. Det ger ökad kunskap och medvetenhet hos dem och en möjlighet att skapa nätverk med andra vuxna i samma situation.

Hit kan du vända du dig om du vill ha råd och stöd

  Sidan skapades: