Nytt hus läker Strandgatan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Det finns en byggrätt sedan länge för ett fyravåningshus, säger planarkitekt Pauline Svensson. I Liljedalsplanen anges att det ska vara centrumverksamhet i huset. Det var tänkt som hotell. Den nya detaljplanen anger bostäder som ändamål med verksamhetslokaler i bottenvåning och möjliggör fem våningar.

Det är tänkt att bli 24 lägenheter och några mindre butikslokaler mot Strandgatan.
– Det är en liten del i helheten. Huset ger inte många lägenheter, men läker stadsrummet och bidrar till att bygga en tätare mer riktig stad, säger mark- och exploateringsingenjör Anneli Skoglund. Kungälvs stad måste växa för att bära den handel som finns och är på väg.

Eftersom huset ligger på solsidan kommer det också att möjliggöra en plats där det skulle kunna bli ett café med uteservering. Platsen kan knytas samman med Gustaf Hjerpes torg och Norra gränd. Det blir också en innergård för de boende med ett parkeringsgarage under. Tillfarten till det garage som idag finns på tomten byggs över, men och kommer att finnas kvar.

– Det är flera detaljplaner på gång i kvarteren mellan Västra gatan och Strandgatan. Många fastighetsägare är aktiva och har en utvecklingsvilja längs stråket från Göteborgs Kex till Kongahälla, säger Anneli. Om konjunktur inte sviker, samarbetena och investeringsviljan fortlöper så kommer Kungälv stadskärna genomgå en spännande utveckling de kommande 10 åren.

Noel Cornér


Läs mer:

Detta planeras i Stadskärnan

Detaljplan för Klocktornet 35

  Sidan skapades: