Bohuslän ska bli världens mest attraktiva skärgårdsdestination

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunerna Tjörn, Stenungsund, Orust och Kungälv har i samverkan handlat upp turismtjänster.
– Tillsammans ska vi nu öka attraktiviteten i våra kommuner ännu mer, i synnerhet öka exportmognaden för att underlätta för och locka utländska besökare, säger Kungälvs näringslivschef Robert Hallman.

För det krävs bokningsbara paketlösningar som inkluderar boende, restauranger och aktiviteter samt flerspråkig kommunikation, både på plats och på webben.
– Vår strävan är att komma med när Visit Sweden marknadsför Sverige utomlands, säger Robert.
Södra Bohusläns turism AB, som vann upphandlingen, har sedan ett tiotal år skött de fyra kommunernas turistverksamhet. Det nya avtalet inleds 1 januari 2018 och sträcker sig 4 år med möjlighet till tre års förlängning.
‒ Nytt i avtalet är också att bolaget skall verka för ett enat Bohuslän och öka hela regionens attraktionskraft, säger Robert. Besöksnäringen är en av de starkaste näringarna idag i Sverige och det finns en stor tillväxtpotential.
Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Resultatet mäts genom att räkna antal gästnätter och antalet anställda omräknat till heltider inom besöksnäringen, samt genom näringslivets turistomsättning.
– Det nya avtalet är upphandlat i konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU, säger Robert. Fortsättningsvis kommer styrelsen helt att rekryteras i näringslivet. Från varje kommun kallas ett kommunalråd och ett oppositionsråd till alla styrelsemöten. Den årliga affärsplanen kommer att presenteras i varje kommunstyrelse.
– Kommunerna får total insyn och det finns krav på att näringslivet delfinansierar verksamheten genom medlemsavgifter på samma nivå som kommunerna, det vill säga 4 miljoner kronor årligen, säger Robert.

Avtalet i sammanfattning

Bolaget ska främja besöksnäringen inom de samverkande kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust.
Syftet är att utveckla och stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag inom näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra, öka regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän.
Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.
Resultatet mäts genom antal gästnätter och årsverken inom besöksnäringen samt turistomsättningen.

Södra Bohuslän Turism AB ska:
• Initiera och driva nätverk för affärsutveckling.
• Initiera och stödja nya reseanledningar.
• Arbeta med kompetenshöjande insatser både för företag och offentlig sektor.
• Fungera som centrum för informationsinsamling samt analys och forskningsbearbetning.
• Vara aktiv i marknadskommunikation och varumärkesbyggnad via både traditionella och nya kommunikationskanaler.

  Sidan skapades: