Odelius skriver på Samhällskontraktet!

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Fler och fler företag skriver på samhällskontraktet. Senast i raden är Odelius Bil som på egna initiativ vill öka innanförskapet.

Odelius Bil är ett familjeföretag i andra generationen. Det var Rune Odelius som startade företaget. År 2003 började dottern Carin arbeta i företaget. Idag är hon VD & ägare. Odelius Bil har 18 anställda och är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans kan öka innanförskapet i vår kommun. Carin berättade idag hur företaget själva och med stort engagemang lyckats skapa arbete för nyanlända svenskar.

På bilden: Carin Odelius VD Odelius Bil. Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande. Anders Holmensköld kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Kent Lagrell Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i Kungälvs kommun folkhälsoråd. 

Bakgrund

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt. Detta gör vi för att tillsammans med företagare, andra offentliga myndigheter, hälso- och sjukvård och civilsamhället öka innanförskapet i Kungälv. I dagsläget är vi 90 olika organisationer som skrivet på.

Tillsammans med alla de aktörer som utgör Samhällskontraktet i Kungälvs kommun är nu fokus fler konkreta insatser som ökar innanförskapet i vår kommun. Under hösten kommer vi bjuda in till ny nätverksträff och på olika sätt uppmuntra till samverkan.

Läs mer om samhällskontraktet

  Sidan skapades: