Ökad smittspridning i Kungälv under vecka 5

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under vecka 5 rapporterade Västra Götalandsregionen om 216 nya fall av covid-19 i Kungälv och det är en ökning jämfört med föregående veckor.
- Det enda som kan stoppa en uppgång är att vi alla gör allt vi kan för att följa råden. Det som spelar störst roll är hur mycket kontakter vi har, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I Västra Götaland har minskningen av antalet nya fall som skedde i början av året stannat av och på VGRs pressträff den 10 februari informerade Thomas Wahlberg tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören vikten om att smittspridningen är i ett kritiskt läge och den bara kan bromsas av att alla hjälps åt att minska smittspridningen genom att följa allmänna råd och förhållningsregler.

Precis som tidigare handlar det om att bara träffa sina närmaste och undvika situationer där det kan uppstå trängsel. Det är fortfarande lika viktigt att stanna hemma vid minsta symtom, gå och testa sig och därefter stanna hemma tills man fått sitt provsvar.

I Kungälv tillkom 216 nya personer som bekräftats med covid-19 under vecka 5. Veckan före var det 112. Det gör att Kungälv har 46 fall per 10 000 invånare, vilket ligger bland de högre kommunerna i länet. I Västra Götaland rapporterades om 4160 nya fall under vecka 5.

Information från Västra Götalandsregionen om smittoläget i länet:

Smittspridningen i kritiskt läge – så kan den bromsas | VGRfokus

Statistik covid-19 i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen

Följ allmänna råd och föreskrifter

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
  2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

  1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
  2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

  Sidan skapades: