Bostäder och folkliv i fokus när Liljedal ska utvecklas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun har tagit fram ett planprogram för området kring Liljedal i stadskärnan. Syftet är att bestämma en inriktning för hur området ska utvecklas, ramarna för framtida utveckling, om man så vill. Till skillnad från en detaljplan behandlar ett planprogram mer övergripande frågor inom ett större geografiskt område.
– Det handlar om att formulera vissa grundprinciper som ger förutsättningar för en attraktiv stad, för att underlätta kommande planarbete och få in synpunkter tidigt i processen, säger Monica Wincentson. 

 

Nytt och gammalt hand i hand

I planprogrammet beskrivs en möjlig utveckling av området Liljedal, utgångspunkten är att det i stadskärnan finns ytor kvar att utnyttja, vilket ger en möjlighet att förtäta och bygga attraktiva boenden och bra lokaler. Men också att Kungälv har en unik kulturhistorisk del som ska bevaras.
– I programmet beskrivs som exempel hur viktig västra gatan är för stadens identitet och att man därför bör bygga lägre byggnader mot den delen för att få en bra övergång till de äldre delarna. Högre hus kan man däremot pröva i den norra delen av planprogrammet, mot Västra tullen, säger Monica.
500 nya bostäder, handel och verksamheter i bottenvåningarna tror kommunen kan skapas inom Liljedalområdet de kommande åren. Det som nu är en tom parkeringsyta kan bebyggas och mysiga gångstråk skapas. Allt för en tätare stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag. 

 

Flera utmaningar

Men planprogrammet tar inte bara upp alla möjligheter utan berör även de utmaningar staden ställs inför när man ska bygga mycket; frågan om högre hus till exempel.
– Det gäller att fundera noga kring var i staden man ska placera höga hus eftersom höga hus faktiskt påverkar gatumiljön, till exempel med sina skuggor, säger Monica Wincentson.
Mellan den nionde februari och 22 mars finns planprogrammet på utställning och Kungälvsborna får säga sitt. Och vill man ställa frågor och få svar direkt av de på kommunen som jobbar med utveckling av stadskärnan kan man passa på att besöka det ”öppna hus” som hålls i stadshuset 29 februari.
¬-Vi ser fram emot att ta emot synpunkter och kreativa idéer och vill även gärna veta vilka platser i stadskärnan som är viktiga och värdefulla för Kungälvsborna, säger Monica Wincentson.

 

Öppet hus 29:e februari:
Var? Stadshuset Kungälv
När? 17-20
Vad? Utställda planer, bilder mm. Dragningar på aktuella teman, t. ex trafik, planprogrammet etcetera.

Bilderna föreställer en karta över stadskärnan och planområde Liljedal, en volymstudie över området samt idéskisser från Tengbom arkitekter och White arkitekter

 

  Sidan skapades: