Vi uppmärksammar Orange day 2022 - Stadshuset lyser i orange

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kungälvs kommun stödjer dagen som instiftades av FN, genom att lysa upp stadshuset i orange färg. Samma dag är det också vernissage för utställningen En vecka fri från våld.

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Samma dag är det också vernissage för utställningen En vecka fri från våld – där sju utsatta kvinnor delar sina berättelser med hjälp av text och bild. Utställningen pågår under hela vecka 47 och kan ses på entréplan i Mimers hus.

En vecka fri från våld sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kungälvs kommun uppmärksammar internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Detta sker i samverkan utifrån Samhällskontraktet med Fergin Sverige AB, ZONTA och Kungälvs energi. I Kungälv finns också ett nätverk där olika kommunala verksamheter samverkar med frivilligorganisationer, sjukvård och polis i arbetet med att förebygga våld i nära relationer. 

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Här hittar du information som hjälper dig som är utsatt för våld, dig som känner någon som är utsatt för våld eller dig som utövar våld

 

  Sidan skapades: