Militärövning i vår skärgård

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under perioden 3-12 oktober 2022 genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) förbandsövningar i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad. 

En stor mängd båttrafik kommer förekomma inom område Hakefjorden och Askeröfjorden. Vidare kommer vi öva på flertalet av öarna mellan Åstol och Svenshögen. Vi planerar också moment på Källön, Lilla Brattön, Björholmarna, Farholmarna samt Galterön. Övning med närlys och eventuellt lösskjutningar kommer att förekomma..

Syftet med övningen är att träna förbandets förmågor och säkerställa försvaret av västkusten. Detta medför att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

Övningarna kommer framförallt pågå dagtid men till del även kväll och natt. Vi övar både på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på civil och kommunal mark, efter tillstånd och dialog med enskilda markägare och kommuner.

Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandens främsta transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. (Detaljerad information om detta återfinns på forsvarsmakten.se och sidan "För båtfolk").

  Sidan skapades: