Militärövning i vår skärgård

Under perioden 19/4-18/5 2022 genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) förbandsövningar i skärgårdsområdet mellan Göteborg och Lysekil. 

Övningsmoment kommer främst genomföras söder om Instön runt Högö och Ängholmarna samt på norra Instön.

Syftet med övningarna är att träna förbandets grundläggande förmågor och garantera att inneliggande värnpliktskull efter avslutad utbildning kan krigsplaceras. Detta betyder att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården. 

Övningarna kommer framförallt pågå dagtid och genomföras på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. Efter samtal med markägare och kommuner har tillstånd även godkänts för att utföra viss verksamhet på civil och kommunal mark. Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar är förbandens främsta transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar (detaljerad information om detta återfinns på forsvarsmakten.se och sidan "För båtfolk").

  Sidan skapades: