Träd i Pardisparken ska bytas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Träden längs ena långsidan i Paradisparken på Marstrand ska bytas ut. Anledningen är att flera av dom gått av vid roten. Arbetet inleds med att träden sågas ner under vecka 47. 

Träden är så kallade rundoxlar som planterades 2004. De ska egentligen vara ett tåligt trädslag som passar bra på blåsiga platser. Men för några år sen började det ena efter det andra trädet att gå av vid roten. Vi misstänker att det beror på att de här träden är förädlade på ett sätt som först nu visat sig inte vara hållbart i längden.

Träden sågas ner under vecka 47 och grävarbetena inleds den 29 november. När vi gräver kommer vi ha med oss en arkeolog ifrån Bohusläns museum eftersom Marstrandsön är klassad som ” ett område av riksintresse för kulturvården” av Riksantikvarieämbetet. De träd som kommer att planteras i paradisparken i stället är bohuslindar. De nya träden är ganska stora redan från början med rejäl krona och rotsystem. trädens stam är cirka 25 till 30 centimeter i omkrets på en meters höjd.  

 

Saxat från Riksantikvarieämbetets arbete

Marstrand: Småstadsmiljö av medeltida ursprung i skydd av Carlstens fästning. Visar utvecklingen från betydelsefull handelsplats och militär stödpunkt i en orolig gränsbygd, till fashionabel kunglig badort under 1800-talets andra hälft. (Fästningsmiljö). Uttryck för riksintresset: Bevarade drag av medeltidens planmönster och regleringar under 1600-talet och senare. Gatunät, tomtfigurer, öppna platser. Försvarsanläggningarna, främst Carlstens fästning från 1600-talet med utanverk från

1834–1857. Kyrka med medeltida anor, rådhus och bostadsbebyggelse i trä från 1700- och 1800-talen. Badorts-epokens byggnader och miljöer. Gaturummens prägel, med stenläggning och staket. Kajer och hamnmiljöer. Bebyggelsens skala och karaktär samt uttryck för stadens spridning av verksamheter och sociala skiktning. Trädgårdar och planteringar. Carlstens fästnings silhuett.

Riksantikvarieämbetets genomgång av "områden av riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götaland

 

  Sidan skapades: