Parkeringsförbud införs nattetid vid Vita Fläcken

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från den 21 maj kommer man inte kunna parkera mellan klockan 00.00 och 04.00 på parkeringen Vita Fläcken. Syftet är att minska de störningar som har varit på platsen.

Parkeringen Vita Fläcken är en samlingsplats för många unga vuxna. Det har lett till en del störningar med hög musik för de boende i området. Därför införs nu ett parkeringsförbud mellan 00.00 och 04.00. På en del av parkeringen framför McDonalds blir de tillåtet för alla fordon att parkera under högst en timme i följd.

Sedan tidigare finns en annan plats iordningsställd för motorburna ungdomar och unga vuxna att samlas på. På parkeringen vid Folkets park och Kongevi finns en yta längst in där kommunen har ställt iordning med bord, bänkar och papperskorgar. Parkeringsvakterna kommer bara att övervaka fordon som står uppställda utan att föraren är i dess närhet.

Det pågår fortfarande en allmän smittspridning av covid-19, så följ Folkhälsomyndigheten allmänna råd och föreskrifter. Minska antalet nya kontakter, stanna hemma när du är sjuk och håll avstånd till andra, såväl inomhus som utomhus. 

Förklaring till bilden: 

  • På parkering A får alla typer av fordon parkera under högst en timme i följd. 
  • På parkeringarna B och C införs p-förbud mellan klockan 00.00 och 04.00 från den 21 maj. De med boendekort på parkering C påverkas inte av förbudet.
  Sidan skapades: