Paradisparkens pergola flyttas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under våren inleds ett dialogarbete kring Marstrandsområdets grönytor. Det arbetet ska ge kommunen tydligare redskap att tolka de boendes, företagens och turismens behov.

Flytten sker under våren 2016. Pergolan* kommer att ställas upp i en något annan utformning i Rådmansparken i Kungälv.

* Pergola - Pelargång överväxt med slingerväxte

  Sidan skapades: