Pilotprojekt med frivilliga snabbtest på Ranrikegården

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu inleder Kungälvs kommun och Centrumpraktiken ett pilotprojekt med att införa frivilliga snabbtester för covid-19 på Ranrikegården för att stoppa smittspridning.

Det innebär att alla medarbetare genomför en frivillig snabbtest för covid-19 inför varje arbetspass. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19 och skydda hyresgästerna på Ranrikegården, då man kan vara smittbärande även utan symtom samt att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Alla som vistas i vårdlokaler på Ranrikegården kommer att erbjudas snabbtest. Det berör anhöriga och besökare samt andra funktioner i huset såsom lokalvård, fastighetsskötare med flera. Projektet kommer att pågå i åtta veckor med start 15 februari och alla besökare hänvisas till huvudentrén.

  Sidan skapades: