Renoveringen av Thorildskolan - frågor och svar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan augusti 2015 pågår en omfattande renovering av Thorildskolan och den nya skolan beräknas stå klar till hösten 2017. Renoveringen har väckt en del frågor och det har kommit kritik mot att bygget stör arbetsron på skolan. Här svarar Cristine Lysell, verksamhetschef för Kungälvs grundskolor, på frågor om renoveringen.

Varför bygger man om Thorildskolan?
Skolan har varit i dåligt skick under en lång tid och renoveringen är nödvändig. Det har varit problem med bland annat dålig lukt, ventilation och ljudisolering. Planen var att renoveringen skulle starta redan 2012 men på grund av besparingar blev det uppskjutet. Nu satsar Kungälvs kommun 140 miljoner kronor på att göra Thorildskolan till en modern och fräsch skola.


Varför görs renoveringen under skoltid?
Det är en kombination av att vi vill att bygget ska bli färdigt så fort som möjligt och att arbete dagtid är lämpligast även för de som arbetar med bygget. Nu efter skolavslutning fortgår bygget för fullt och mycket kommer att hinnas med innan skolan startar i höst igen.  


Varför har eleverna inte fått flytta till baracker under renoveringen?
Vi tittade på flera lösningar med att flytta undervisningen till andra befintliga lokaler. Tyvärr är det brist på den typen av lokaler i kommunen och vi hade inga lediga lokaler som var lämpade för undervisning. Vi försökte även få till en lösning med fler tillfälliga paviljonger nära skolan, men eftersom det pågår flera andra stora byggen i samma område, fanns det inte plats för tillräckligt många paviljonger. Lösningen blev att göra renoveringen i två etapper där hälften av eleverna fick vara kvar i den delen som inte renoverades och den andra hälften fick ha sin undervisning i tillfälliga paviljonger.


Hur har ni informerat elever och lärare om renoveringen?
Det finns en byggsamordnare på skolan som har dagliga avstämningar med platschefen för bygget. Det görs löpande avvägningar om vilken information som kan vara viktig för lärare, elever och föräldrar. På Fronter kan man läsa mer om renoveringen och den informationen uppdateras kontinuerligt.


Vad kunde ni gjort annorlunda?
Under en period blev det lite stökigt på rasterna på grund av det fanns mindre ytor att vara på vilket vi inte hade räknat med, så det tog därför ett tag innan vi fick till extra personal på rasterna. Ibland har även byggena runtomkring, bland annat Kongahälla och bygget av ett nytt äldreboende, påverkat miljön i skolan. Man behöver alltid vara självkritisk kring avvägningar om informationsspridning.

Vi hoppas nu att den jobbigaste tiden av renoveringen är gjord. Till hösten flyttar hälften av eleverna in i den nya delen av skolan och de andra har sin undervisning i paviljonger. Inga elever kommer att gå kvar i den gamla delen av skolan. Förutom att de nya lokalerna kommer att vara fräschare så är de också bättre ljudisolerade och ytorna för rast mycket större.

  Sidan skapades: