Nytt resecentrum ett lyft för hela Kungälvs kommun

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vi befinner oss på gräsplanen som ligger mellan motorvägen och Torildskolan. Projektledare Pernilla Esping pekar och berättar:
– Här kommer det bli ett nytt resecentrum. Gräsytan här nedanför kommer bli en bussplan. Sen kommer det bli en terminalbyggnad mot Kongahällagatan och öster om det blir det en byggnad för kontor och handel, säger hon

I december 2017 ska de första bussarna rulla ut och in i Kungälv via nya resecentrum. Förberedelserna pågår för fullt och planerad byggstart är i september i år. Projektet är en stor satsning som görs i samarbete med Västtrafik och Trafikverket.
– Det är viktigt för kommunen att vara delaktig i regionens satsning med kollektivtrafikresande, säger Pernilla Esping.
– Vi kopplar ihop den lokala trafiken med regionbussar i form av expressbussar på motorvägen. Det kommer bli tydligare och enklare att resa.

Vi frågar Cecilia Örtendahl som jobbar med utvecklingen av hela Kungälvs stadskärna, vad det egentligen betyder att Kungälv får ett nytt resecentrum?
– Det betyder att vi får en knutpunkt där vi samlar all trafik på ett ställe. Men vi utvecklar också en plats mitt i staden, säger hon.
– Resecentrum blir nära Komarken och nära Kongahälla och vårt nya köpcentrum. Det kommer också bli en stor, positiv effekt för alla i kommundelarna som vill komma in och ta del av staden.

Förutom själva hållplatserna och terminalbyggnad med kiosk och biljettförsäljning ska det byggas både kontor och bostäder i området. Bostäderna blir på andra sidan E6 på Komarken där det också planeras för parkering och äldrebostäder. Över E6 bygger Trafikverket en ny gång och cykelbro.
– Det kommer hända väldigt mycket på liten yta och det kräver sin planering. Kongahällagatan förändras också och det kommer vara ett tydligt gångstråk som kommer ligga närmast hitåt mot terminalbyggnaden, och på andra sidan blir ett cykelstråk där den nya gång och cykelbron byggs, säger Pernilla Esping

Vad händer då med nuvarande busstorget när Resecentrum står klart?
– Nuvarande busstorget kommer bli någonting annat. Uddevallavägen kommer ändra utseende och vi kommer ha mer bostäder, kontor, handel. Lite mer av en esplanad brukar vi säga för att beskriva. Och det kommer bli ett tätare Kungälv med fler människor som arbetar och bor, säger Cecilia Örtendahl.
– Då blir det mer underlag för mer handel, restauranger, kaféer och verksamheter. Så vi får en mer levande stad.

 Här kan du läsa mer om resecentrum 

  Sidan skapades: