Så upplever Kungälvs ungdomar pandemin, trygghet, hälsa, skola, fritid, arbete och framtid

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Mer än var femte elev i åttan upplever att livet har blivit lite eller mycket sämre under pandemin. Det visar ungdomsundersökningen Lupp, vars resultat visar hur Kungälvs åttondeklassare upplever pandemin, trygghet och hälsa, skola, arbete och fritid.

Nio kommuner genomförde hösten 2020 den nationella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Frågorna spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation. Enkäten vänder sig till elever i årskurs 8 och i några av kommunerna även ungdomar på gymnasiets år 2.

 - LUPP är ett bra underlag, som nu ger oss möjlighet att följa hur ungdomarna i Kungälv har det över tid. Vi kan nu följa utvecklingen från 2013 och fram till i höstas, säger Johan Sjöholm som är utvecklingsledare inom folkhälsa.

Enkäten visar att ungdomarna i Kungälv har det ungefär som ungdomarna i de andra kommunerna. Några av resultaten är:

 • Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på fritiden och ungefär lika många att det saknas fritidsaktiviteter där de bor.
 • Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, killar i lite mindre utsträckning än tjejer, och hos killarna var andelen väsentligt större 2013. Här finns också stora skillnader mellan boendeområden.
 • 85 procent av åk8-eleverna tycker skolundervisningen är åtminstone ganska bra och 80 procent svarar detsamma angående möjligheten till hjälp och stöd.
 • Bara 45 procent av åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan – bara var tredje tjej (könsskillnaden är större än 2017).
 • Fyra av tio åk8-elever vill vara med och påverka i kommunfrågor – men bara 13 procent tror sig ha möjlighet att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.
 • Drygt hälften av åk8-eleverna uppger att de känner till rättigheterna i barnkonventionen (en knapp fjärdedel vet vad den kan innebära i praktiken).
 • Mer än var femte åk8-elev uppger att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott – men andelen är mindre än 2017.
 • Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.
 • Den självskattade hälsan hos åk8-tjejerna har minskat stegvis sedan första mätningen 2013, samtidigt som den är stabil hos killarna. 2020 uppger bara cirka 60 procent av tjejerna att de mår åtminstone ganska bra. Det vanligaste regelbundna hälsobesväret de uppger är stress (likaså hos killarna, men mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter.
 • Det stora flertalet i åk8 uppger att de inte snusar, röker, dricker alkohol eller har använt narkotika (och andelen är i samtliga fall mindre än GR-snittet).
 • Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.
 • 13 procent av åk8-eleverna hade ett sommarjobb senaste sommaren, en större andel killar än tjejer. De som bor i Kode och längs kusten drar upp snittet.
 • Nära 85 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare på gymnasiet (direkt eller senare). En lite större andel än 2017, men precis som då en större andel tjejer än killar.
 • Mer än var femte åk8-elev uppger, hösten 2020, att livet som helhet blivit (lite eller mycket) sämre jämfört med hur det var före corona-pandemin. Tjejer i högre grad än killar (särskilt beträffande den psykiska hälsan).

Resultat kommer nu att spridas till förtroendevalda och till kommunens olika verksamheter som arbetar med ungdomar. Dessutom kommer varje högstadieskola att få en egen skolrapport. 

Rapport Lupp 2020 Kungälv

Om Lupp

  
Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hösten 2020 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Fler resultat från undersökningen finns här: www.goteborgsregionen.se/lupp.

  Sidan skapades: