Samhällsspridning av coronavirus – följ myndigheternas råd

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Smittspridningen av coronaviruset pågår i hela vårt samhälle och det gäller även i Kungälv. Kungälvs kommun får många frågor från oroliga vårdnadshavare, anhöriga, medarbetare och invånare om smitta i våra verksamheter. Det viktigaste vi alla kan göra är att noga följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. 

Eftersom det pågår samhällspridning av coronaviruset så finns det smitta runt om i vårt samhälle. Vi har anpassat alla kommunens verksamheter efter Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, det gäller vård och omsorg, förskolor och skolor, idrottsanläggningar samt alla andra verksamheter.

Vi vet att det finns personer med covid-19 som har hemtjänst och sedan den 17 april finns smittan även på ett av Kungälvs kommuns äldreboenden. Personalen som arbetar med dessa personer har vidtagit de åtgärder som finns i de regionala riktlinjerna från Västra Götalandsregionen, i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

När en person har fått covid-19 bekräftat träder en rad skyddsåtgärder i kraft och man tillämpar barriärvård. Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad person. Allt i syfte att förhindra spridning av virus och bakterier. Ofta räknas även separation och isolering av smittade personer ifrån övriga personer till barriärvården. Till barriärvården brukar man räkna in bland annat följande åtgärder:

 • Konsekvent användande av handdesinfektion eller skyddshandskar
 • Användning av engångsförkläde eller skyddsrock
 • Användning av visir samt munskydd utifrån bedömt behov
 • Punktdesinfektion
 • Omhändertagande och isolering av använt material
 • Isolering av smittade personer

Anhöriga till de boende på äldreboendet har informerats. Eftersom det råder patientsekretess lämnar Kungälvs kommun inte ut uppgifter om enskilda sjukdomsfall.

Allas ansvar att hindra spridning av covid-19

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

  Sidan skapades: