Samverkar för Bohusbanans upprustning

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun deltar i Samarbete för Bohusbanan, tillsammans med de övriga nio kommunerna längs med Bohusbanan och flera organisationer inom näringslivet.

Den 15-16 oktober finns Kungälvs kommun på mässan i Göteborg Nordic Property Expo 2019 och kommer att delta i ett öppet seminarium om Bohusbanans behov av upprustning. Målet för Samarbete för Bohusbanan är ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.

Läs mer om Samarbete för Bohusbanan 
Läs mer om mässan Nordic Property Expo 2019 

  Sidan skapades: