Skärpta råd och fortsatt publikbegränsning till 50 personer i Västra Götaland

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Därför har Folkhälsomyndigheten idag, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på maximalt 50 personer ska fortsätta gälla i vårt län.

– Situationen är än mer allvarlig nu. Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. Om vi inte tar krafttag nu riskerar vi att stå inför en liknande situation som i våras. Vi måste bryta alla smittkedjor och för det behövs ytterligare åtgärder, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Därför skärper nu Folkhälsomyndigheten råden i Västra Götaland. De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. Exempelvis butiker, köpcentrum, museer och bibliotek, badhus och gym. Undantag ges för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Fortsatt publikbegränsning till 50 personer

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster skat ligga kvar på maximalt 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen.

– Vi ligger kvar med beredskap att kunna öka till 300 om smittspridningen blir mer kontrollerad. Detta är betydligt enklare än att öka till 300, se smittspridningen ta ytterligare fart och tvingas backa till 50 igen, säger landshövding Anders Danielsson.
Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

– Jag är medveten om att det här beslutet kan skapa både besvikelse och frustration på sina håll. Jag förstår och beklagar det, avslutar Anders Danielsson.

Västra Götalandsregionens information om att bromsa smittspridning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens frågor och svar om de skärpta råden

Folkhälsomyndighetens information om beslut om skärpta allmänna råd

Affischer med lokala allmänna råd på olika språk

A3 skärpta råd Kungälvs kommun arabiska

A3 skärpta råd Kungälvs kommun dari

A3 skärpta råd Kungälvs kommun engelska

A3 skärpta råd Kungälvs kommun somaliska

A3 skärpta råd Kungälvs kommun svenska

A3 skärpta råd Kungälvs kommun tigrinja

A3 skärpta råd Kungälvs kommun finska.pdf

A3 skärpta råd Kungälvs kommun persiska

A3 skärpta råd Kungälvs kommun SBK

A3 skärpta råd Kungälvs kommun turkiska

  Sidan skapades: