Tillgänglighet i fokus när SKL undersöker kommunsidor

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommuns nya hemsida placerar sig på plats 91 av Sveriges alla 290 kommuner i en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Undersökningen visar att den allra viktigaste informationen är tillgänglig, även om antalet informationssidor bantats kraftigt sen nylanseringen för drygt ett år sen.

Webbundersökningen Information till alla genomförs varje år av SKL och är en bedömning av hur väl kommunerna erbjuder den mest efterfrågade informationen på sina webbsidor. Kungälvs kommun får 82 poäng av 100 i granskningen, vilket ger plats 91 av alla 290 kommuner. Det är ett resultat som håller i sig jämfört med de två föregående åren.

Fokus på bättre innehåll

När nya kungalv.se lanserades hösten 2015 var det med helt ny, djärv design och ett i grunden omarbetat innehåll. Antalet sidor med information minskades från över 13 000 till drygt 1 200 för att skapa en mer lättnavigerad och tillgänglig webbplats. Samtliga texter omarbetades också för att bli mer lättförståeliga.

Målet är att nå så nära 100 poäng som möjligt i undersökningen, men i första steget är resultatet bra eftersom det visar att den viktigaste informationen finns kvar, men på betydligt färre sidor.

Kritik mot tillgänglighet

I en andra del av undersökningen har SKL för första gången tagit hjälp av den inbyggda sökfunktionen och Google, för att hitta kontaktuppgifter till chefstjänstemän och politiker. I den delen får Kungälv 6 poäng av 100 vilket beror på att kommunen på den nya hemsidan tagit bort kontaktuppgifter och istället hänvisar till Kundcenter, enligt en princip som kallas En väg in. Kungälv och andra kommuner som arbetar på samma sätt har efter detta fått kritik i medier. Vår kommunchef Magnus Gyllestad kommenterar kritiken i videoklippet längst upp på sidan så här:

– För tre år sen fick vi mycket kritik för att vi var svåra att nå trots att kontaktuppgifter fanns på sidan. Då beslutade vi att införa En väg in, till Kundcenter, och samtidigt ta bort kontaktuppgifter från hemsidan. Så kanske borde vi haft noll poäng i undersökningen.

SKL frågar sig om det är rätt väg att gå när man tar bort kontaktuppgifter. I Kungälv prövar vi detta eftersom upplevelsen är att vi inte var mer tillgängliga tidigare när alla kontaktuppgifter fanns på hemsidan. Tack vare Kundcenter ska medborgarna nu kunna få svar på sina frågor i 80 procent av fallen och resten ska lotsas till rätt tjänsteman.

Feedback utvecklar sidan

Allt fler kommuner gör som Kungälv, men man måste också ta alla synpunkter på allvar. Under våren ska kommunen utvärdera om arbetssättet En väg in kan förbättras ytterligare.

– Jag tycker inte att den här undersökningen kan användas för att svara på om det blev som vi hoppades, säger Magnus Gyllestad. Vi behöver ta reda på om det har blivit lättare att nå oss, på ett annat sätt.

  Sidan skapades: