Skolinspektionen positiv till Thorildskolans åtgärder och avslutar ärendet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Att ärendet är avslutat innebär dock inte att skolan inte kommer att fortsätta att arbeta vidare med de områden Skolinspektionen anmärkte på.

– När Skolinspektionen kommer på besök nästa gång räknar vi med att vi har kommit ännu längre i vårt arbete säger Frida Byrsten på sektor Skola om har samordnat redovisningen över skolans arbete.

Kritiken mot Thorildskolan handlade bland annat om att skolan behövde utveckla elevinflytandet i undervisningen och att varje elev ska få tillräckliga utmaningar eller stöd utifrån sina behov.

Sedan Skolinspektionens första besök har skolan jobbat systematiskt med de punkter där skolinspektionen hade anmärkningar.
– För att utveckla undervisningen har personalen avsatt tid för fortbildning, utbyte av erfarenheter och att testa nya metoder som lett till att lärarna i ännu högre grad planerar och genomför undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och ger eleverna större inflytande, berättar Frida.
– Skolan har arbetat parallellt med fem olika förbättringsområden under våren och hösten. De områden där skolan har kommit längst är området undervisning och lärande och extra anpassningar och särskilt stöd till elever.
– Nu är det viktigt att fortsätta följa upp att eleverna märker av de förändringar som gjorts och det kommer ske under våren, avslutar Frida.

Maria Andersson, chef för sektor Skola tycker att det känns jättebra att vi kan visa Skolinspektionen att det stora arbetet som skolledning och personal lagt ner har gett effekt.
– De har verkligen slitit för att komma så här långt på kort tid och beslutet från Skolinspektionen blir en glad nyhet när de kommer tillbaka från sportlovet.

Fakta

De fem förbättringsområdena är:
- trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- systematiskt kvalitetsarbete
- undervisning och lärande
- extra anpassningar och särskilt stöd
- elevhälsans förebyggande och främjande hälsoarbete

Läs tidigare artikel om Thorildskolan här.
Läs Skolinspektionens beslut här.

  Sidan skapades: