Inget vite – Skolinspektionen positiv till Thorildskolans åtgärder

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Nu har Skolinspektionen kommit med ett svar på våra åtgärder. Och Skolinspektionen är nöjda med våra åtgärder och utdömer inget vite i dagsläget.

”Åtgärderna som satts in förefaller relevanta och genomtänkta”, skriver Skolinspektionen, som kommer att återkomma i januari nästa år för att definitivt se om åtgärderna fungerat. Tills dess kvarstår föreläggandet om vite.
– Sommarlovet kom emellan och eleverna har inte varit på plats tillräckligt länge för att det ska gå att läsa ut ännu, säger Cristine Lysell. Men vi känner oss väldigt trygga med detta. Vi har gjort en plan och har kommit igång med arbetet.
Den viktigaste kritiken mot Thorild kan sammanfattas i tre delar: brist på stöd till eleverna i undervisningen, att elever som inte klarar sig inte utreds och får det särskilda stöd de behöver samt att trygghet och studiero har saknats.
– Fortbildning av lärarna har skett. Bland annat kring anpassningar i undervisningen och genom den pågående satsningen tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), säger Cristine.
Skolan har också anställt en specialpedagog och utökat tillsynen på raster.
– Skolan har trygghet och studiero i fokus. Det ska vara tryggt för alla i skolan, säger Cristine.

Noel Cornér

  Sidan skapades: