Skrota din uttjänta fritidsbåt miljövänligt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Uttjänta plast- och glasfiberbåtar som blir liggande i naturen är ett miljöproblem. De kan läcka farliga vätskor som skadar djur och natur. Du som kommuninvånare kan nu få hjälp att skrota dina gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljövänligt sätt. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kommer att stötta det nationella insamlingssystemet med tre miljoner kronor. Genom skrotningsbidrag stöttar myndigheten kommuner i sitt arbete med att skrota gamla uttjänta fritidsbåtar. Bidraget är begränsat till 31 december 2022.

Du kan gå in på batretur.se för att läsa om hur det fungerar. Nätverket Båtretur sysslar med samla in och återvinna fritidsbåtar i hela landet och stöttas av Havs- och vattenmyndigheten. Stödet till skrotning är 3 000 kronor per båt plus 5 kronor för varje kilo som båten väger (maximalt 10 000 kronor per båt).

Länk till Havs- och vattenmyndighetens sida där du kan läsa mer

  Sidan skapades: