Smittskyddsåtgärder återinförs

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från den 1 december ska den som ordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Arrangörer kan, från den 1 december, välja att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som smittskyddsåtgärd utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. De arrangörer som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram allmänna råd med exempel på åtgärder som arrangörer kan vidta för att undvika trängsel bland deltagare och besökare.

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning

Länsstyrelsen har, enligt den tillfälliga covid-19-lagen, i uppdrag att kontrollera att lagen följs och verksamhetsutövarna som berörs av lagen är skyldiga att följa den.

Besök länsstyrelsernas webbplats för mer information om de beslutade smittskyddsåtgärderna och länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. 

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Sidan skapades: