Städa Sverige får hållbarhetsstipendium 2017

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Städa Sverige – Idrottens Miljöorganisation utses till 2017 års hållbarhetsstipendiat med motiveringen: Med årets stipendium uppmärksammas ett av våra allvarligaste miljöproblem: Nedskräpningen av havet.

Det är kommunstyrelsens bildningsutskott som utser stipendiaten och såhär skriver de fortsatt i motiveringen: Sedan flera år bedriver Städa Sverige och Kungälvs kommun ett framgångsrikt arbete för att engagera idrottsföreningar i kampen mot nedskräpning. I Kungälv har vi ett stort engagemang. Våren 2017 deltog 734 ungdomar, ledare och anhöriga från 27 idrottsföreningar/lag. De städade 11 mil kust i Kungälvs kommun. 7200 kg skräp plockades bort, det vill säga nästan hälften av allt strandskräp som samlades in under året.

Föreningarnas insatser är av stor vikt för strandstädningen, som förutom av Städa Sverige även bedrivs av arbetsmarknadsenheten med egna båtar och personal. Städinsatserna ger även ett miljöengagemang hos de som deltar. Många ledare har vittnat om ungdomarnas upprördhet över nedskräpningen.

Stipendiet är på 10 000 kronor och utdelningen sker på 2018 års första kommunfullmäktige den 1 februari.

Det här är Stipendiet för en hållbar utveckling

Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt. Det skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen.

Av stadgarna för stipendiet framgår att insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.

Här kan du läsa mer om stipendiet. 

  Sidan skapades: