Stort engagemang för förskolan i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det finns ett stort engagemang bland föräldrar och skolpersonal för förskoleverksamheten i Kungälv. I slutet av förra året skickades en enkät om förskoleverksamheten ut till föräldrar. Nu har enkäten sammanställts och svarsfrekvensen blev hög, hela 79 procent av föräldrarna svarade.

Det finns ett stort engagemang bland föräldrar och skolpersonal för förskoleverksamheten i Kungälv. I slutet av förra året skickades en enkät om förskoleverksamheten ut till föräldrar. Nu har enkäten sammanställts och svarsfrekvensen blev hög, hela 79 procent av föräldrarna svarade.

– Jag är verkligen glad över att så tydligt se att föräldrarna uppmärksammar vilket bra arbete personalen gör. 95 procent av föräldrarna, tycker att barnen har en rolig, trygg och lärorik miljö. 98 procent av barnen möter personal de känner varje dag, säger Ann Ryström, verksamhetschef för förskolan.

Den nya enkäten, med frågor som bygger på förskolans läroplan, visar också på områden som kan förbättras.

– En del av föräldrarna vill kunna påverka verksamheten mer och vi behöver också bli bättre på att informera om det vi gör, säger Ann Ryström.

Enkäten kommer att ligga till grund för förbättringar i verksamheten. Varje avdelning på kommunens alla förskolor kommer att analysera svaren och hitta de områden som just deras avdelningar behöver utveckla.

  Sidan skapades: