Stort engagemang för ny skola i Kode

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vilken är den lämpligaste platsen för Kode nya skola? Den frågan engagerade många Kodebor under sommaren då närmare 600 svar lämnades i enkäten på kommunens webbplats. Kommunen vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig!

Det behövs en ny grundskola i Kode, för elever i förskoleklass till årskurs 6. Den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola och förhoppningsvis vara klar till år 2023. Totalt utreddes 15 platser men elva av dem bedömdes vara olämpliga. De var kring de fyra platserna som återstod som allmänheten kunde lämna in synpunkter på.

De närmare 600 svaren som har kommit in visar att Kodeborna ser att det finns för- och nackdelar med alla platser. Synpunkterna tar upp miljö, trafik, tillgänglighet och flera andra saker att ta hänsyn till. Några av de vanligaste synpunkterna gäller:

  • En försämrad trafiksituation kring platsen L.
  • Att det är viktigt att inte bebygga åkermark.
  • Oro för att scoutstugan inte skulle få finnas kvar.

På frågan vilken plats man föredrar för byggnation av skolan fördelades svaren enligt följande:

  • Plats C: 271 svar
  • Plats K: 37 svar
  • Plats: L: 120 svar
  • Plats: M: 166 svar

Synpunkterna som har kommit in blir en del av den totala sammanställning som slutligen blir lokaliseringsstudiens rekommendation av val av plats för Kode nya skola. Vidare utredningar och dialog med eventuella markägare får sedan visa om det är möjligt att bygga på den utvalda platsen.

- Det är oerhört positivt att så många har engagerat sig och tyckt till om vart den nya skolan borde ligga. Åsikterna verkar gå isär kring mest lämplig plats. Nu får vi väga in invånarnas kommentarer med övrigt underlagsmaterial innan vi presenterar ett förslag till plats, säger Rickard Holmgren, projektledare Kungälvs kommun.

Följ arbetet med lokaliseringsstudien och detaljplanen

  Sidan skapades: