Stort intresse för att ta emot fler flyktingar i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det handlar om enstaka hus, flerbostadshus, lägenheter och tanken är att de senare ska kunna ingå i vårt erbjudande till Migrationsverket om att ta emot fler flyktingfamiljer med permanent uppehållstillstånd.
-Kraven på dessa boenden är samma som för vilken familj som helst och vi betalar marknadsmässiga hyror, säger Johan Bergquist boendesekreterare på arbetsliv och stöd som arbetar med frågan och som ingår i den särskilda projektgrupp som satts ihop för att jobba med det ökande flyktingmottagandet.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn som väntar på permanent uppehållstillstånd så öppnade kommunen ytterligare två tillfälliga boenden under vecka 40 och 41 med sammanlagt 21 platser. Även här har projektgruppen en plan för framtiden där fler boenden kommer att bli aktuella under året. I dagsläget placerar Migrationsverket mellan två och fyra barn och ungdomar i veckan i Kungälv.


Vanliga frågor och svar

Under arbetet med frågan har en mängd frågor kommit in till kommun. Här är svaren på de vanligaste frågorna som ni ställt.

Kommer flyktingar gå före i bostadskön?
I bostadskön fördelas lägenheter enbart utifrån hur lång tid du stått i kön. Utöver bostadskön så har Kungälvs kommun ett avtal med Kungälvsbostäder och Förbo, den så kallade allmännyttan, att 2,8 procent av deras bestånd disponeras av kommunen för sociala förturer i ärenden där det finns någon form av socialt bekymmer. Exempelvis barnfamiljer som är eller är på väg att bli bostadslösa, i denna grupp kan även flyktingfamiljer ingå.

Vad betalar kommunen för boendena som ni hyr?
Vi betalar marknadsmässiga hyror, det vanligaste är att vi utgår från en normalhyra i allmännyttans bestånd som vi sen justerar utifrån vad det är för bostad.

Måste boendet som man vill hyra ut vara möblerat?
Nej.

Hur ska ett boende för en flyktingfamilj vara utformat?
Kraven är lika för alla. Det ska vara en godkänd bostad för den familjetypen som det gäller. Riktlinjerna finns till för att motverka trångboddhet och överslitage.

Kommer ni bygga nya bostäder för flyktingfamiljer?
Det finns i dagsläget inga sådana planer.

Har familjerna/vuxna flyktingar som kommer hit uppehållstillstånd?
Ja.

Har de ensamkommande barn/ungdomarna som kommer hit uppehållstillstånd?
Nej, de är under utredning och placeras här av migrationsverket under utredningstiden.

Hur gamla är de ensamkommande barn/ ungdomarna?
Genomsnittet ligger i nedre tonåren.

Hur bor de ensamkommande barnen och ungdomarna?
De yngre blir oftast familjehemplacerade. De äldre har vanligtvis eget rum, men bor flera i samma byggnad.

Kan kommunen säga nej till fler ensamkommande barn/ungdomar?
Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om hur många ensamkommande vi ska ta emot. Men när trycket är så stort som det är nu så kan migrationsverket frångå det avtalet och placera fler. Kommunen har då bara att svara upp till behovet.

Hur kan ni tillåta en sån hätsk ton på Facebook?
Det fria ordet är grundlagsskyddat och något vi på Kungälvs kommun värnar om med mycket stor kraft. Vi tar bara bort kommentarer som bryter mot lagen. Det betyder också att vi måste lägga mycket tid på att läsa vartenda inlägg och följa upp allt. Det är viktigt att tänka på att var och en är ansvarig för sina egna inlägg. Debattens vågor måste få gå höga. Det är en viktig del av vår demokrati.


Läs mer:

Flyktingar behöver boende

Ökat flyktingmottagande i Kungälv

Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna

Så blir du god man för ensamkommande barn

Följ utvecklingen på riksplanet:

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv.html (extern länk)

  Sidan skapades: