Strandskyddskontroll i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Mellan den 1 juni och 31 oktober deltar Kungälvs kommuns miljöenhet i miljösamverkans tillsynskampanj planerad strandskyddstillsyn. De kommer då att besöka delar av Instön för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna.

De letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv.

Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län där strandskyddet kommer att kontrolleras i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under 1 juni- 31 oktober 2019. I Kungälvs kommun kommer kontrollen att göras under september månad.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha tillstånd för ett undantag från tillsynsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om tillsynskampanjen på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats

  Sidan skapades: