32 ton skräp samlades in från Kungälvs stränder 2015

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunens strandstädargäng på Arbetsmarknadsenheten svarar för 70 % av de insamlade mängderna. Idrottsföreningar i samarbetet med Städa Sverige och allmänheten på Kusträddardagen har samlat in resten. 36 % är impregnerat, målat eller på annat sätt förorenat trä. Resten är övrigt avfall, varav en stor del är plast.


Betydligt fler städturer i år

Kommunens strandstädare har med egen båt röjt stränder från början av februari till slutet av november. Det är andra året med egen båt efter några års uppehåll då städning bedrevs av en ideell förening. Oftast är det 4-5 personer från kommunens Arbetsmarknadsenhet som är med på städturerna, som under 2015 blivit betydligt fler än 2014. 112 städdagar har noterats.

Kommunen har många öar och den totala kuststräckan är ca 40 mil. Till detta kommer att det även finns skräp att hämta längs älvstränderna. Målet är att städa alla kuststräckor men det klaras inte. Hela fastlandssträckan är städad men många ö-sträckor har inte besökts i år utan får prioriteras inför nästa år. I höst har kommunen köpt in ytterligare en båt och målet inför 2016 är att öka både städtid och insamlade mängder.


Flera idrottsföreningar har deltagit i städandet

Förutom kommunens strandstädargäng har 22 grupper från idrottsföreningar städat i samarbetet med Städa Sverige. Det är 736 personer som lagt 4-5 städtimmar i de aktiviteterna som är ett viktigt komplement till kommunens ordinarie strandstädning. Intresserade föreningar anmäler sig till Städa Sverige, som ombesörjer utskick av städmaterial och utbetalning av ersättning. Kommunen svarar för att fördela lämpliga sträckor samt hämta upp skräpet sedan. I maj genomfördes dessutom den traditionsenliga kusträddardagen i Marstrand dit allmänheten inbjöds att delta.


Läs mer:

Se filmen ”Strömmar av plast” som beskriver problemet med plast i havet och den stora införseln av skräp till Bohuslän.

Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbete

Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

  Sidan skapades: