Årets strandstädning har börjat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under perioden 1 april till 7 maj städar cirka 700 personer från 27 olika idrottsföreningar Kungälvs kust., Kommunens hela kuststräcka, elva mil från Aröd till Överön, samt alla öar som man når via bil.

– Nedskräpning är både en estetisk fråga och en allvarlig miljöfråga. Den plast som sprids orsakar stor skada på djurlivet både genom intrassling och när de käkar upp plasten, säger kommunekolog TorBjörn Nilsson.
Städningen sker i ett samarbete med Städa Sverige. I år är det ett rekorddeltagande både för Kungälv och resten av landet.
– Vårt samarbete med Städa Sverige leder både till rena stränder och till att hundratals ungdomar varje år får bidra i miljöarbetet och tjäna pengar till sin förening. Oerhört viktigt att engagera barn och ungdomar i detta arbete. Samarbetet med Städa Sverige fungerar mycket bra och avlastar kommunen från både kostnader och arbetsinsatser i strandstädningen.
Kolla gärna den mycket informativa filmen Strömmar av plast, tar cirka 15 minuter, som ger en mycket bra sammanfattning av de miljöproblem som orsakas av skräpet i havet och vad man behöver göra åt detta. https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA
– De allra minsta plastpartiklarna, så kallad mikroplast har den egenskapen att de drar till sig miljögifter som fäster på mikroplastens yta. När dessa partiklar sedan äts upp hamnar miljögifterna i näringskedjan och hamnar så småningom på vår middagstallrik, säger Torbjörn.
Redan i mars startade kommunens eget strandstädargäng och började med städning i naturreservatet Ödsmåls kile. Städning fortsätter med egna båtar till sent i höst. Med alla öar finns det totalt 40 mil kust i Kungälv med sin omfattande skärgård. Dessutom sker städning på vissa sträckor längs Nordre älv och Göta älv.
– Dessutom, utan städning längs Bohuskusten skulle området vara betydligt mindre attraktivt för turister. Det är alltså strategiskt viktigt ur ekonomisk synpunkt att ha en fungerande strandstädning.

Även skolornas omgivningar städas

Med start vecka 17 börjar elever och personal i kommunens skolor att städa skolornas omgivningar. Detta är ett samarbete med Håll Sverige Rent. Cirka 4000 personer kommer att delta.
– Skolornas stora engagemang i Skräpplockardagarna är föredömlig och ett viktigt inslag i kommunens miljöarbete. Om man är med och städar minskar förmodligen risken att man sedan skräpar ner, säger TorBjörn

  Sidan skapades: