Samtal med barn om naturvetenskap och teknik i barnböcker

All personal i Kungälvs förskolor samlades måndag 5 mars på Kvarnkullen för en studiedag om hur man undervisar om naturvetenskap och teknik i förskolan. Anna Backman, förskollärare, NT-utvecklare och kommunens andra doktorand föreläste om sin forskning. 

– Jag forskar om naturvetenskap i boksamtal, säger Anna. Om hur barn tillsammans med en förskollärare samtalar om exempelvis skugga med utgångspunkt i barnböcker.
– I barnböcker presenteras skugga på många olika sätt, men jag har ett särskilt intresse för hur barnen förstår skugga som ett ljusfenomen. Med exempelvis barnboken Den svarta kaninen av Philippa Leathers går det med barnen att reflektera och undersöka vad det är som gör att en skugga ibland är lång och ibland kort. Och vad behövs för att man ska se skugga? Det behövs alltid en ljuskälla, det kan synliggöras för barn med enkla undersökningar, säger Anna.

En tidigare studie, utifrån boken Nasses taxi av Sven Nordqvist visar ett annat exempel. Nasse kör taxi - en skottkärra lastad med olika resenärer i en backe. Ibland känns det lätt och ibland känns det tungt att köra skottkärran. Nasse förstår inte varför. Hur kan två små kaniner vara tyngre att köra än en stor låda med äpplen?
– I Nasses taxi är kraft ett fysikaliskt fenomen som man i boksamtal kan samtala om och undersöka med barnen, säger Anna.

Kungälv satsar

Kungälv har sedan 2014 satsat på NT-utveckling för kommunens alla förskolor. Ett 30-tal NT-piloter har fått utbildning och handledning med särskilt uppdrag att utveckla förskolornas arbete med naturvetenskap och teknik. Under studiedagen visades det upp goda exempel från deras undervisning i naturvetenskap och teknik på förskolan.
– Förhoppningen är att de goda exemplen skall spridas till alla kommunens förskolor, säger Anna.
Upprinnelsen är att förskolans läroplan reviderades 2010 där nya mål inom fysik, kemi och teknik lyftes fram. Men trots att det nu är många år sedan läroplanen reviderades, framhåller skolinspektionen att förskolor i Sverige behöver utveckla sin undervisning inom dessa områden. Den naturvetenskapliga undervisningen i förskolor handlar oftast om djur och natur och integreras inte i förskolans övriga verksamhet.
– Men i Kungälv ser jag en förändrad inställning till naturvetenskap och teknik i förskolan, i synnerhet hos NT-piloterna, som tillsammans med mig driver NT-utvecklingen, säger Anna. Naturvetenskap i förskolan handlar dels om att ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår i vardagen och att använda naturvetenskapliga begrepp med barnen. Så som att samtala med barnen om vattnets faser när regnet faller som snö och att utmana barnen med frågor som väcker intresse för att utforska mer: Vad händer om du håller en snöflinga i handen?

Vad ska barnen få med sig

Arbete med NT i förskolan handlar också om att planera för vad man vill att barnen ska få med sig för erfarenheter och attityd till ämnena.
– En lekfull och intresseväckande syn på naturvetenskap och teknik i yngre åldrar, kan ge en positiv inställning hos barn inför senare lärande. När samma barn som i förskolan undersökte Nasses taxi med en skottkärra i en backe, senare möter Newtons kraftlagar i skolan, så har de redan något med sig att bygga vidare på, säger Anna.
Anna har precis skrivit en artikel till "Läslyftet" som handlar om naturvetenskap i boksamtal. Om förskolor väljer att arbeta med läslyftsmodulen Natur, teknik och språkutveckling kan NT-utvecklingen fasas samman med läslyftet.
– Att arbeta med barnböcker på olika sätt finns i förskolans tradition. En barnbok kan läsas i många syften. Men jag menar att ett boksamtal är en aktivitet där förskollärare medvetet gör barnböckers innehåll urskiljningsbart för barn. Ett boksamtal kan då innefatta att både samtala och att göra undersökningar för att vidga barnens förståelser.
Anna är klar med sig licentiatavhandling efter sommaren. Kommunen har finansierat hennes forskning på halvtid. Motprestationen att bedriva praktiknära forskning, samt utvecklingsarbete. Forskarskolor för förskollärare och lärare syftar till att arbetsmetoder och innehåll vilar på vetenskaplig grund, i enlighet med skollagen.

 

  Sidan skapades: