Tillfälligt förbud att vistas på två parkeringar den 22 och 23 maj

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det kommer att vara förbjudet att vistas på delar av parkeringarna vid McDonalds och vid Jula/Rusta från eftermiddagen den 22 maj och natten till den 23 maj. Årets cruising är inställd men kommunen vill med beslutet undvika att det trots det samlas många människor på dessa platser.

Smittspridningen är fortfarande hög i Kungälv. Även om den årliga Kungälvscruisingen som var planerad till den 22 maj är inställd, befarar kommunen och polisen att det kan samlas många människor och med det en ökad risk för trängsel och smittspridning. Trots att förra årets cruising var inställd samlades det mellan 500 och 700 fordon och stora folksamlingar bildades.

Vistelseförbud på två parkeringar

Kungälvs kommun har därför, med stöd i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutat att det förbjudet att vistas på en del av parkeringen vid McDonalds från klockan 16.00 den 22 maj till 04.00 den 23 maj och parkeringen vid Jula/Rusta från klockan 18.30 den 22 maj till 04.00 den 23 maj.

Allmänheten får alltså inte vistas på de två parkeringarna under dessa tider. Om en person bryter mot förbudet att vistas på parkeringarna vid McDonalds och Jula/Rusta kan polisen ge böter på 2000 kronor. 

Inför beslutet har smittskyddsläkaren i Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten yttrat sig och bedömt att förbudet är motiverat.

Kommunens beslut om vistelseförbud

Förbud att stanna och parkera på ytterligare parkeringar

Förutom vistelseförbudet kommer kommunen vidta andra åtgärder på andra platser för att förhindra trängsel. På följande parkeringar kommer det att vara förbud att stanna och parkera:

  • Parkering syd: från klockan 16.00 den 22 maj till 07.00 den 23 maj
  • Parkering Liljedal: från klockan 16.00 den 22 maj till 07.00 den 23 maj
  • Parkering vid gamla busstationen: från klockan 16.00 den 22 maj till 07.00 den 23 maj

Avstängda parkeringar

Följande parkeringar kommer att vara avstängda:

  • Utomhusparkering framför Ica Maxi från klockan 16.00 den 22 maj till 04.00 den 23 maj
  • Parkering Vita fläcken från klockan 00.00 till 04.00 den 23 maj

Alla parkeringar som har begränsningar den 22 och 23 maj finns markerade i kartan. 

För dig som behöver parkera under tiderna för de tillfälliga begränsningarna finns flera alternativ, till exempel p-huset Tre kungar eller parkering Rhodin vid Trädgårdsgatan/Gärdesgatan.

  Sidan skapades: