Produktionen av dricksvatten fortsätter som vanligt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

 – Vi har varit i kontakt med våra leverantörer av kemikalier som behövs i processen. Det finns i dagsläget ingen brist på kemikalier, det säger Andrew Holms som är processingenjör på Kungälvs vattenverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vid en presskonferens uttalat att det kan finnas en risk med leveranser av kemikalier. Så är alltså inte fallet.

– Vi är helt trygga med de svar vi fått och har lagt beställningar på kemikalier som vi brukar. Produktionen fortsätter alltså som vanligt avslutar Andrew Holmes processingenjör på Kungälvs vattenverk.

Detta gäller alla våra vattenverk. Lysegårdens vattenverk och Marstrands vattenverk och Kungälvs vattenverk.

 

  Sidan skapades: