Fortsatt stora satsningar men på färre platser

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det byggs som aldrig förr runt om i Kungälvs kommun och intresset för att flytta hit är stort.  Men samtidigt som det satsas tvingas kommunen att skjuta vissa projekt på framtiden.
– Vi kan helt enkelt inte bygga överallt på samma gång, vi måste prioritera för att få en bra och hållbar tillväxt, säger Jenny Adler som är chef för sektor samhälle och utveckling på Kungälvs kommun.  

Framtiden för Kungälvs kommun ter sig ljus just nu, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. Utifrån de direktiven är det sedan upp till tjänstemännen att ta fram de specifika projekt som bäst uppfyller målen. Och vilka projekt som skall startas senare eller inte startas alls
– Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta smart för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så ska vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget och vi har därför gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler.
Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det svårt att locka till exempel ingenjörer och planhandläggare.

Förutom centrala Kungälv och Ytterby ska Marstrand prioriteras kommande år, men där är det turism och näringsliv som är i fokus. Planerna för Oscars, Båtellet och Havshotellet ska ros i land.
I kommunens serviceorter, som Diseröd och Kärna kommer vissa planerade satsningar att få skjutas på framtiden som en konsekvens av prioriteringarna. De behov som finns redan i dag ska tas om hand, till exempel byggs förskolan i Diseröd ut som planerat. Men en ny skola och ett allaktivitetshus blir det däremot inte de närmaste åren.
– Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler.
För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. Kommunen jobbar just nu på att ta fram en strategi för hur framskjutna planer ska hanteras och alla berörda ska få bra information allt eftersom det blir mer konkret.

  Sidan skapades: