Tips för dig som har egen brunn och ont om vatten

Här får du som har egen brunn tips på hur du sparar på vattnet samt vad du kan göra om din brunn sinat.

Är du i behov av vatten kan du hämta det på Filaregatan 15. Från och med den 14 augusti måste du boka tid för vattenfyllning, det gör du på telefon 0303 - 23 97 75.

Det går att betala visa swish eller faktura. Du måste ha eget kärl med dig då vi inte kan tillhandahålla det. För köp av vatten i större volymer, över 25 liter, debiteras 50 öre/liter inkl. moms. Vid hämtning av vatten ska blanketten Köp av vatten vid tappställe på Filaregatan 15 fyllas i.

 

Så här kan du spara på ditt vatten

 • Tänk på att inte överutnyttja brunnen.
 • Undvik stortvättar.
 • Om du måste tvätta se till att maskinen är full.
 • Kör enbart diskmaskinen när den är full.
 • Undvik att vattna gräsmattor eller fylla pooler.
 • Duscha istället för att bada.
 • Ställ en tillbringare med vatten i kylen istället för att spola tills det är kallt.
 • Om du diskar för hand, skölj då inte i rinnande vatten.
 • Tänk på att ett överuttag av vatten från borrade brunnar i närheten av kusten riskerar att skapa saltvatteninträngning. Detta är ett bestående problem om det inträffar.

 

Vad kan jag göra om min brunn sinat?

Kortsiktiga lösningar

 • Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn. Naturligtvis frågar du först. De kanske har samma problem som du?
 • Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten. Är du osäker på kvaliteten kan kokning av vattnet rekommenderas.
 • Det kan finnas entreprenörer som hyr ut tankar med vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat.
 • Undvik att fylla på brunnar. Det du då gör är att du fyller på grundvattnet. För att höja grundvattennivåer krävs mycket stora mängder.

 

Långsiktiga lösningar

Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.

 • Borra eller gräva ny brunn. Problemet är sannolikt inte hur brunnen är utförd utan tillgången på grundvatten. Observera att vid borrning efter vatten i kustområde kan innebära en risk att för saltvatteninträngning som på sikt försämrar grundvattenkvaliteten.
 • Kommunen planerar för att på sikt bygga ut de kommunala vatten och avloppsnäten. Men det är en lösning som kommer att ta en längre tid.

 

Vattenkvalitet och provtagning

Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. Här kan du läsa mer om kontroll av vattenprover 

 

Vill du veta mer

På Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida finns mer information om brunnar, dricksvatten och grundvattennivåer.

https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/juni/grundvattennivaer-i-juni/ 

Även livsmedelsverket har information om enskilda vattentäkter. Livsmedelsverkets råd till dig med egen brunn

Har du frågor om vattensituationen kan du kontakta vårt Kundcenter

Telefon: 0303 23 80 00
kundcenter@kungalv.se

 

  Sidan skapades: