Trygghetskamera förbättrar för både vårdtagare och hemtjänstpersonal

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu kommer Kungälvs hemtjänst att börja använda trygghetskamera vid tillsyn på natten. Ett antal hembesök per natt ska ersättas med kamera. Hemtjänstpersonalens arbetskraft kan då istället användas där de inte kan ersättas av teknik.

Trygghetskamera innebär att en kamera placeras i vårdtagarens hem riktad mot exempelvis sängen. På vissa bestämda tidsintervall kan personal på trygghetscentralen se om vårdtagaren sover tryggt i sin säng eller om något har hänt. Ser personalen att personen behöver hjälp gör nattpatrullen hembesök.

- Idag utförs tillsynen genom att vi besöker vårdtagaren under nattetid för att se att allt står rätt till. En del tycker det är praktiskt att inte få hembesök på natten, säger Britt-Marie Andersson som är enhetschef för Trygghetslarmet. När vi kommer in i hemmet upplevs detta ibland som störande och leder till att personen vaknar. Kanske går personen upp på natten vilket ökar risken för fallolyckor. Det handlar också om integritet för den enskilde. Genom att installera en trygghetskamera i hemmet, kan tillsyn ske på distans, utan att störa nattsömnen, säger Britt-Marie Andersson.

Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet kan göra tillsyn via kameran. Ingenting spelas in. Tillsyn via trygghetskamera utesluter inte att hemtjänsten även kan göra hembesök om behov finns.

- Hemtjänstpersonalens arbete kommer också att bli mer effektivt, säger Britt-Marie Andersson. Idag läggs många timmar på resor för ett 5 minuters så kallat tyst besök.
Alla vårdtagare har fått ett brev med information om vad trygghetskamera innebär och hur det kommer att gå till när den installeras. Tillsammans med personal från hemtjänsten bestämmer var och en vid vilka intervaller kameran ska gå igång samt vilka rutiner som ska gälla om personen inte syns i kameran.

 

  Sidan skapades: