Tyst minut hölls för offren i Paris

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

"Det är med bedrövelse och sorg i mitt hjärta vi mottar nyheterna om fredagens terrordåd i Paris. Som kommunstyrelsens ordförande i Kungälv vill jag framföra att våra tankar och medkänsla riktas mot alla de som förlorat anhöriga och drabbats av detta angrepp på det öppna samhället.

Idag, måndag klockan 12.00 har EU utlyst en tyst minut för att hedra offren för fredagens terroristattacker i Paris.

Regeringskansliet kommer att flagga på halv stång. Så kommer också ske idag i Kungälv vid Stadshuset. Den som spontant vill medverka till en samling för en tyst minut kan samlas i stadshusets entrehall för att gemensamt hedra offren och stå upp för öppenhet och demokrati.

Terrorismen är en global rörelse men, även om man inte riktigt vill tro det, finns den alltid förankrad i lokala samhällen och det är där den slår till. Den kan därför inte ses som något utifrån kommande utan som det öppna demokratiska samhällets inneboende fiende. Jag kommer själv från en kommun som har erfarenheter av individer som utförd våld i både nazismens och islams namn. Det finns inga enkla förklaringar och heller inga enkla lösningar på att förhindra detta våld. Däremot måste alla goda demokratiska krafter, över alla partigränser gå samman för att värna demokratin. Min erfarenhet är att demokratin måste erövras varje dag.

I Kungälv har vi tjugo års erfarenhet av att långsiktigt bemöta våldsutövande subkulturer och arbetar oförtrutet vidare med att förhindra rekrytering till nazistiska grupperingar och krigsresor till Syrien. Vi kommer fortsätta att stödja det nybildade Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som tålmodigt och långsiktigt kommer utveckla kunskaper om hur vi ska långsiktigt förebygga upprepningar av terrordåd, inte genom massövervakningar och att sluta det öppna samhället. Utan genom att låta generation efter generation av de uppväxande människorna involveras i ett demokratiskt lärande och vilja till kompromisser. För demokratin måste erövras varje dag.

Jag påminner om Jens Stoltenbergs ord efter terrordådet på Utöja där unga barn sköts ihjäl. 
”Vi behöver mer demokrati och mer öppenhet”

Så låt oss hedra offren med en tyst minut. 
Låt oss inte bli rädda eller skrämmas, låt oss stå upp för mer av demokrati och öppenhet."

Med vänlig hälsning

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

  Sidan skapades: