Uppdaterade regler för restauranger och andra serveringsställen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu vidtas ännu fler åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om ytterligare krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. De uppdaterade reglerna gäller från och med den 3 november 2020.

Uppdateringar för att minska risken för smittspridning

Den som driver ett serveringsställe ska fortsatt genomföra lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska göras utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Exempel på åtgärder kan vara att begränsa antalet besökare som vistas samtidigt i lokalen, att markera avstånd på golvet med mera.

  • Antalet besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer. Om en grupp är fler än 8 stycken ska de delas upp i mindre sällskap med högst 8 personer i varje. Med sällskap menas gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
  • Mellan sällskap ska det vara minst 1 meters avstånd.
  • Om det för att minska risk för trängsel finns behov ska avstånden mellan sällskap ökas till mer än 1 meter.
  • Besökare som hämtar mat eller dryck vid en disk, buffé eller liknande måste kunna hålla ett avstånd av minst 1 meter från besökare som sitter ner.
  • Om konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller intill ett serveringsställe, ska det vara ordnat så att besökare sitter ned.

Fortsatt gäller även följande regler:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter för serveringsställen

  Sidan skapades: