Uppdateringar för minskad smittspridning i restaurangmiljöer

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu vidtas ännu fler åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om ytterligare krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. De uppdaterade reglerna gäller från den 1 mars 2021 till och med den 11 april 2021.

Den som driver ett serveringsställe ska fortsatt genomföra lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska göras utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Exempel på åtgärder kan vara att begränsa antalet besökare som vistas samtidigt i lokalen, att markera avstånd på golvet med mera.

Från och med den 1 mars 2021 gäller följande begränsningar:

 • Serveringsställen och restauranger kommer att behöva hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt ha öppet för försäljning av mat och dryck för avhämtning. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst 1 meters avstånd till varandra.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd eller om serveringsstället kan nås genom egna entréer. Med handelsplats menas köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten.

Fortsatt gäller följande regler

 • Gränsen på max fyra personer som får sitta i sällskap gäller fortsatt för andra serveringsställen än de som avses ovan. Om en grupp är fler än fyra personer ska de delas upp i mindre sällskap med högst fyra personer i varje. Med sällskap menas gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
 • Mellan sällskap ska det vara minst 1 meters avstånd.
 • Om det för att minska risk för trängsel finns behov ska avstånden mellan sällskap ökas till mer än 1 meter.
 • Besökare som hämtar mat eller dryck vid en disk, buffé eller liknande måste kunna hålla ett avstånd av minst 1 meter från besökare som sitter ner.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Om konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller intill ett serveringsställe, ska det vara ordnat så att besökare sitter ned.

  Sidan skapades: