Uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 22 februari firas Internationella Brottsofferdagen som Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige), tog initativ till år 1989. 

Datumet 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

Brottsofferjouren brukar, såväl på nationell som lokal nivå, uppmärksamma IBD på olika sätt. Brottsofferjouren Storgöteborgs plan för internationella Brottsofferdagen 2022 var ursprungligen att finnas på plats på Kongahälla Center men det fick tyvärr ställas in på grund av pandemin. Man hoppas istället kunna komma ut och möta Kungälvs invånare längre fram.

I år kommer Brottsofferjouren Sverige lyfta fram alla brottsoffers rätt till stöd och presentera Brottsofferjourens manifest för brottsoffers rättigheter i ett digitalt event. Manifestet innehåller förslag med konkreta och nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen för alla brottsoffer.

Läs mer och anmäl dig på Brottsofferjourens hemsida

Brottsofferjouren Storgöteborg ger stöd till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer, vittne eller gärningsperson. Du når dem via 0709-70 50 50 eller info@goteborg.boj.se.

  Sidan skapades: