Utökad samverkan med Vuxen på stan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunen stärker sitt samarbete med organisationen Vuxen på stan genom att teckna ett idéburet offentligt partnerskap med dem. Målet är att öka tryggheten i Kungälv.

Syftet med idéburna offentliga partnerskap är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart Kungälv genom att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn. Att kommunen nu stärker sin samverkan med Vuxen på stan innebär att de får ett verksamhetsstöd på 200 000 kronor för år 2021.

För det åtar sig Vuxen på stan att genomföra nattvandringar i Kungälv alla fredagar och lördagar under året och vid olika arrangemang som skolavslutning och cruising. De ska vara närvarande på otrygga platser och försöka få flera vuxna att bli en del av organisationen och börja nattvandra.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Via nattvandrare förebyggs skadegörelse, våld och droger. Genom att fler vuxna deltar på nattvandringar så skapar vi ett tryggare Kungälv.

Kungälvs kommun har även tecknat idéburna offentliga partnerskap med Spelberoendes förening Göteborg och Hela Människan Kungälv.

Vill du börja nattvandra eller läsa mer om Vuxen på stan, kan du besöka deras webbplats.

  Sidan skapades: