En mer rättvis vatten- och avloppstaxa

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den nya vatten och avloppstaxan förenklas och görs tydligare. Det betyder att fakturan kommer att bli lättare att förstå och taxan blir mer förutsägbar under 2022.

Vår nya beräkningsmodell betyder att kostnaderna för vårt gemensamma vatten och avlopp omfördelas och villaägare som idag drar ett tungt lass får nu vissa lättnader. VA-föreningar och ägare till flerbostadshus kommer få ta en större del av kostnaderna. Det rör sig inte om några större förändringar men du kan läsa mer om hur vi resonerat på vår sida om VA-taxan.

Där visar vi också hur vi gör för att räkna ut din nya kostnad för vatten och avlopp.

Den nya taxan gäller från och med årsskiftet men kommer att synas på antingen den första eller den andra fakturan 2022. Anledningen är att det tar lite tid att ställa om våra system för den nya taxan.

Läs mer om vår VA taxa 2022.

Beslutet togs av kommunfullmäktige den 4 november 2021.

 

 

 

  Sidan skapades: