Vaccination mot covid-19 av 12- till 15-åringar i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från och med vecka 42 kommer barn och ungdomar i åldern 12 till 15 att erbjudas vaccin mot covid-19 i kommunens skolor. I dagarna får vårdnadshavare hem ett brev med samtyckesblankett och hälsodeklaration, som ska skickas tillbaka till skolan. 

Vaccineringen kommer att ske i skolans lokaler, under skoltid och utföras av personal från vårdcentralen som ansvarar för vaccinationen. Vaccinationsstarten kommer inte ske samtidigt på alla skolor, exakt dag för vaccination meddelas av skolan senare.

Vårdcentraler och skola ansvarar gemensamt för vaccineringen. Skolorna ska samla in samtycken och hälsodeklarationer, ge information till vårdnadshavare och barn och stöttar barnen vid vaccineringen. 

Samtyckesblankett och hälsodeklaration skickas hem med post till vårdnadshavarna, men de kan även laddas ner. För vaccination krävs fullständigt ifyllda blanketter. Om ditt barn inte fyllt 12 år vid vaccineringen får ni kontakta vårdcentralen för att boka tid när barnet fyllt 12 år. 

Faktablad om vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad om vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre. 

Faktablad om vaccination mot covid-19 för barn och unga från Folkhälsomyndigheten

Faktabladet finns också på arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, kurmanji, persiska/farsi, polska, somaliska, tigrinja, turkiska.

  Sidan skapades: