Välkommen till samtal om Kungälvs utveckling vid älven

Nu planerar vi för hur centrala Kungälv ska utvecklas vid älven. När Kexfabriken lämnar kommer den att ge plats för en ny stadsdel att växa fram i centrala Kungälv. Hur skulle du vilja att platsen ska utvecklas? Välkommen till ett informationsmöte och ta chansen och lämna dina synpunkter.

Kommunen arbetar med att ta fram att planprogram för området i centrala Kungälv längs med älven, där i huvudsak Kexfabriken ligger idag. I planprogrammet sätts visionen och de övergripande riktlinjerna för området. I detta skede vill kommunen, tillsammans med exploatörerna som ska bygga bostäder på platsen, informera om planprogrammet och hämta in synpunkter från allmänheten.

Välkommen till informationsmöte

Informationsmötet är den 24 mars klockan 18 i stadshuset. Kommunens politiker och tjänstepersoner kommer då att informera om planerna. Representanter från fastighetsbolagen kommer att visa sina idéer och planer.

Fler sätt att lämna synpunkter

Du kan också lämna synpunkter i ett digital frågeformulär som är öppen fram till 1 april. Hur skulle du vilja använda den nya stadsdelen? Vad är positivt och negativt med utvecklingen av stadsdelen? Hur tror du att stadsdelen ser ut om 15 år? Vilken roll har platsen i Kungälv i framtiden?

Lämna dina synpunkter i webbenkäten

Planprogram för Kexstaden

Kommunen arbetar med att ta fram ett planprogram för området. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och ta fram en övergripande struktur för bebyggelseområden, parker och gator med mera. Inom ramen för planprogrammet tas även en vision för stadsdelen fram. Flera utredningar om trafik, miljö och geoteknik är gjorda. Allt detta kan du läsa mer om på planprogrammets sida.

Planprogram för Kexstaden

  Sidan skapades: