Hela vår viktigaste vattentäkt skyddas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Hela Götaälvdalen och Vänersborgsviken blir ett enda stort vattenskyddsområde från och med den 1 juli i år. I mitten av maj tog länsstyrelsen i Västra Götaland beslutet.

Det innebär att miljöfarlig verksamhet antingen behöver anmälas till respektive kommun eller få tillstånd att fortsätta. Beslutet gäller från och med den 1 juli i år och gäller oavsett om det överklagas.
En genomsnittlig villaägare påverkas egentligen inte annat än att man behöver vara extra försiktig med all kemikalieanvändning. Gärna hitta miljövänliga alternativ till exempelvis bekämpningsmedel och tvättmedel som man använder utomhus.

Säkra dricksvatten för generationer

På sikt kommer vattenskyddsområdet att spela en större roll när framtidens samhälle planeras och byggs i Göta Älvdalen och dricksvatten ska säkras för generationer framöver.

Arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde längs Göta älv har pågått sen 2008 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna längs med älven. Vänersborgs-, Trollhättans-, Lilla Edets-, Ale-, Kungälvs- och Göteborgs kommun och har drivits av Göteborgsregionen GR.
Läs allt om Göta älvdalens- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) på kommunernas gemensamma informationssida. www.gavso.se Där finns beslutet, anvisningarna, en detaljerad karta över området, vanliga frågor och svar, bakgrund och tekniskt underlag.

Länkar om vatten i Kungälvs kommun

Läs mer om vårt kommunala dricksvatten (pH värde, hårdhet och en ny kartfunktion)  

Läs om kommunens alla vattenskyddsområden på den här sidan.

Läs om vatten - vårt viktigaste livsmedel

  Sidan skapades: