Nu testar vi vårt nya vattenverk

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från och med måndagen den 3 december och tre veckor framöver testkör vi vårt nya vattenverk och en del av vattnet kommer att levereras ut till våra abonnenter. 

Under det tre veckor långa testet produceras långt mer vatten än vad som faktiskt går åt i kommunen, överskottet leds tillbaka till Göta älv igen. Anledningen är att vi behöver veta att verket fungerar som det ska då det ska klara vår och grannkommunernas ökande vattenbehov i årtionden framöver. 
–Vi gör bedömningen att våra abonnenter inte kommer att märka av det här testet men det går aldrig att ge några hundraprocentiga garantier, säger Hans Liljered VA-driftchef på Kungälvs kommun.
Det finns alltid en liten risk för att avlagrat mangan* i våra gemensamma ledningar lossnar och missfärgar vattnet tillfälligt. Mangan är ofarligt och det räcker med att spola i kranen en stund så försvinner det.

Förbered dig – titta på ditt vatten

Tappa upp ett par flaskor rent vatten och ställ i kylen, till det allra nödvändigaste. Sånt som inte kan vänta. Mjölkersättning, barnvälling, tandborstning med mera. Ta för vana att titta på ditt vatten före matlagning och före tvätt under de närmaste veckorna. 

 

*Mangan: 
Kungälvs kommun har under lång tid haft ett manganhaltigt vatten. Mangan är ofarligt och finns naturligt i berggrunden men det avlagras inne i våra vattenledningar. Då och då lossnar mangan från ledningarna och missfärgar vattnet. Det är inte farligt men man ska undvika att tvätta kläder med missfärgat vatten. Vårt nya vattenverk kommer inte tillföra mer mangan och våra äldre vattenverk har fått bättre reningsprocesser så nu tillför vi inte längre mangan till nätet.

Viktigt att anmäla missfärgat vatten

Om du får missfärgat vatten i din kran så är det alltid bra att anmäla det till kommunen via vår hemsida Det är en väldigt viktig informationskälla för oss och vi har förhöjd bevakning under hela det här testet. Ser vi att ett område är extra drabbat kan vi arbeta med att försöka spola rent ledningarna i det området. om problem uppstår som drabbar många kommer vi informera mer om det på vår störningssida.

Frågor och svar:


Vad kan jag göra för att förbereda mig?

  • Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det.
  • Det kan vara bra att fylla upp några flaskor vatten och ställa i kylen, bara till det allra nödvändigaste. Exempelvis till mjölkersättning, barnvälling, tandborstning, med mera. 
  • Tvätta undan så mycket du kan redan nu.

Vad ska jag göra under testperioden?

  • Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det, är det missfärgat spola en liten stund och prova igen.
  • Kontrollera ditt vatten innan du fyller upp för matlagning.
  • Kontrollera ditt vatten innan du startar en ny maskin tvätt
  • Mangan i vattnet är ofarligt. Oftast räcker det att spola i kranen någon minut så försvinner missfärgningen.  

Kommer vi slippa missfärgat vatten i Kungälv efter det här?

Vårt nya vattenverk och tillbyggnader av flera reningssteg i våra gamla vattenverk gör att vi inte längre kommer att tillföra mangan till vårt ledningsnät. Avlagringar kommer alltså inte att byggas på. Men man ska tänka på att manganavlagringarna i ledningarna har byggts upp under årtionden. Det kan finnas fickor kvar här och var så helt säker kan man inte vara. Klart är att det efter det här kommer vi att gå åt rätt håll i alla fall.

Vilka områden tror ni kommer att drabbas mest?

Det är väldigt svårt att förutse var missfärgat vatten uppstår. Anledningen är att vattnet inte rör sig från punkt a till punkt b i ett ledningsnät. Det beror helt på vilka områden som använder vatten vid en viss tidpunkt. Vattenflödet kan till exempel byta riktning i en del ledningar och till och med ta andra vägar till dig. Det beror på att vi har flera ledningar som samarbetar för att nå ett visst område. Det kallas för rundmatning och vi har det på en del ställen för att kunna koppla förbi en ledning som exempelvis har skadats. 

Kan jag få tillgång till vatten utan mangan om jag måste ha det?

Vår bedömning är att det inte kommer att bli några störningar. Om vi ändå får det så räcker det i de allra flesta fallen att spola en liten stund så försvinner problemet. Så, nej vi kommer inte att ha någon speciellt ställe där man kan hämta vatten. Vi ställer heller inte ut några tankar. 

Kommer man att märka skillnad i smak?

Nej. Smak är visserligen väldigt personligt men vi arbetar utifrån att smaken inte ska förändras.

Varför anger ni inte datum för när testet startar?

Anledningen är att vi just helt enkelt inte kan vara säkra på när det är dags. Att starta ett nytt vattenverk är en mycket komplex procedur. Vi väljer ändå att inför teststarten gå ut med information så att den som känner att de vill förbereda sig får den möjligheten. Vi tror som sagt inte att man kommer märka någonting men hundraprocentiga garantier kan vi inte ge. När väl testet har startat kommer vi förändra informationen i annonserna i Kungälvsposten, på den här sidan och på kommunens startsida. 

Hur lång tid kommer testet att pågå när det väl startat?
Sammanlagt tar uppstart och tester ungefär tre veckor och man startade alltså den 3 december.

 

 

  Sidan skapades: