Vilken är lämpligaste platsen för Kode nya skola?

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det behövs en ny grundskola i Kode, för elever i förskoleklass till årskurs 6. Förhoppningen är att den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola och förhoppningsvis vara klar till år 2023. Nu kan du tycka till om platsen för den kommande skolan genom att fylla i formuläret. 

Skolan ska utgöras av en skolbyggnad, idrottshall, skolbibliotek och skolgård. Det blir moderna, energieffektiva och anpassningsbara lokaler som underlättar undervisningen, jämfört med idag. Skola och skolgård ska rymma 630 elever, men det är bra om det finns närliggande ytor där den kan utökas i framtiden.

Flera platser för skolan utreds

En mängd olika faktorer avgör vilken plats som är lämpligast för den nya skolan.

  • Riktlinjer i kommunens översiktsplan och andra styrdokument vägleder.
  • Bestämmelser i plan- och bygglagen ska följas.
  • Skolan behöver ligga på en plats dit så många elever som möjligt kan ta sig själva via trygga gång- och cykelvägar, och så få föräldrar som möjligt skjutsar sina barn med bil.

Totalt har vi utrett 15 olika platser i Kode. Samtliga platser har för- och nackdelar. Av dessa platser har elva visat sig vara olämpliga, ur en eller flera viktiga faktorer. Nu kvarstår fyra platser, som eventuellt lämpliga för Kode nya skola.

Tyck till om lämplig plats fram till 16 augusti

Nu vill vi ha in dina synpunkter på vilken av dessa platser som du föredrar. Dina synpunkter, tillsammans med övriga invånares, kommer att bli en av delarna som vägs samman i den totala sammanställningen. Den kommer slutligen bli lokaliseringsstudiens rekommendation av val av plats för Kode nya skola. Vidare utredningar och dialog med eventuella markägare får sedan visa om det är möjligt att bygga på den utvalda platsen.

På bilden visas de fyra platserna; C, K, L och M. Markeringarna på kartan är ungefärliga. 

Du kan förstora kartan genom att öppna pdf-filen.
Kode nya skola 4 x platser.pdf

Mer information finns att läsa på detaljplanssidan

Stort tack till alla som har svarat

Tack för alla synpunkter som har kommit in om plats för den nya skolan i Kode. Sista dag för att svara var den 16 augusti. 

  Sidan skapades: